Paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas

Posted by / 06-Feb-2016 16:59

Batay sa Tarsila, ang talaangkanan ay natapos noong Biyernes, ika-28 ng Thul-Qa-idat (ika-11 buwan sa kalendaryoing Islam), 1286 AH.

Descendants of Tuan Masha’ika This is the genealogy of Tuan Masha’ika.

Mula sa katimugang bahagi ng kapuluan, lumaganap din ang Islam patungong hilaga.

Ito ay dahil itinuturo rin ng Islam ang mga paniniwala tungkol sa makapangyarihang diyos na maihahalintulad kay Bathala ng mga Tagalog o kay Abba ng mga Bisaya.

The people were ignorant and simple-minded in those days and were not Mohammedans of the Sunni sect.

Some of them worshipped tombs, and some worshipped stones of various kinds.

Some of the Bajaw were driven by the tempest to Bruney and some to Mindanao.

After the arrival of the Bajaw, the people of Sulu became four parties. He crossed the sea in a vase or pot of iron and was called Sarip.

paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-51paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-67paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-37

Ayon sa Tarsila at ilang awit ng mga katutubo, si Sharif Kabungsuan ang nakapagtatag ng Islam sa pook ng Cotabato at nagtayo roon ng isang pamayanan.

One thought on “paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas”